Odpowiedzialność społeczna

CSR

Produkty

Starannie dobierając surowce, mamy pewność, że produkty MDD są przyjazne dla użytkownika i środowiska naturalnego. 100% drewna użytego do produkcji MDD pochodzi z odpowiedzialnej gospodarki leśnej czyli tzw. uprawy kontrolowanej, co potwierdzają certyfikaty FSC (Forest Stewardship Council) lub PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wykorzystywane przez nas tkaniny są certyfikowane atestem ECOLABEL, CONFIDENCE IN TEXTILES czy REACH, a farba używana do malowania elementów metalowych posiada świadectwo jakości zdrowotnej. Wszystkie produkty MDD poosiadają Atest Higieniczności zapewniający bezpieczeństwo przez cały okres ich użytkowania oraz certyfikaty zgodności z normami europejskimi PN-EN.
Produkty - Odpowiedzialność społeczna
Powietrze - Odpowiedzialność społeczna
Powietrze - Odpowiedzialność społeczna

Powietrze

Oczyszczamy pyły powstałe w procesie cięcia i obróbki płyty wiórowej, specjalne wyciągi odprowadzają zanieczyszczone powietrze z hal produkcyjnych do cyklofiltrów, które zatrzymują uwalnianie pyłów do atmosfery.

Energia

Szczególną uwagę przywiązujemy do oszczędzania energii elektrycznej. Biura wyposażamy w urządzenia wielofunkcyjne, które zużywają kilkakrotnie mniej energii niż stosowanie urządzeń o pojedynczych funkcjach. Dzięki hibernowaniu drukarek i komputerów wykorzystujemy tylko tyle energii, ile potrzebujemy do pracy. Ponadto dbamy o to, aby nabywany sprzęt biurowy posiadał certyfikaty ENERGY STAR lub EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) promujące energooszczędność i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.
Energia - Odpowiedzialność społeczna
Energia - Odpowiedzialność społeczna
Lasy - Odpowiedzialność społeczna

Lasy

W trosce o ochronę lasów dbamy o racjonalne zużycie papieru. Największe oszczędności uzyskaliśmy dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu obsługi klientów LINX, który zastąpił drukowane wersje zamówień, zgłoszeń czy faktur. Zintegrowany system SAP umożliwia nam zarządzanie wszystkimi działami poprzez elektroniczny obieg dokumentów zamiast tradycyjnych wydruków. Opakowania dla naszych towarów produkujemy we własnym zakresie, dopasowując wymiary tak by maksymalnie ograniczyć powstawanie odpadów.

Recykling i gospodarka odpadami

MDD nie tylko oferuje produkty przyjazne środowisku – dbamy także o środowisko na każdym etapie ich wytwarzania. Ciągłe inwestycje w park maszynowy pozwalają na optymalizację zużycia surowców. Wszystkie elementy metalowe poddawane są obróbce laserowej, co pozwala na ograniczenie powstawania odpadów. Resztki płyty, plastiku i szkła przekazujemy firmom zajmującym się ich ponownym przetworzeniem na pełnowartościowy produkt.
Recykling i gospodarka odpadami - Odpowiedzialność Społeczna
Transport - Odpowiedzialność Społeczna
Transport - Odpowiedzialność Społeczna

Transport

Dział logistyki MDD kładzie duży nacisk na optymalizację transportu. Synchronizacja przewozu towarów pozwala nam wyeliminować zbędne przejazdy. Dzięki optymalizacji przestrzeni ładunkowej w pojazdach transportowych oraz przeznaczeniu mebli do samodzielnego montażu, możemy jednorazowo przewieźć maksymalną ilość towarów a przemyślany plan dostaw skraca do minimum długość pokonywanych tras. Korzystamy z nowoczesnego taboru samochodowego, który spełnia normę emisji spalin EURO 5. Te wszystkie działania przyczyniają się do minimalizacji emisji hałasu oraz tlenku węgla do środowiska.

Odpowiedzialność lokalna

Prowadzimy liczne działania prospołeczne, między innymi współpracę z lokalnymi placówkami opiekuńczowychowawczymi, prowadzimy zbiórki materiałów szkolnych, organizujemy wycieczki lub przekazujemy potrzebne meble. Opracowaliśmy program pomocowy „Dobry start – czyli Twoja pierwsza praca”, który ma na celu zapewnienie wychowankom domów dziecka możliwość nauki zawodu z zamysłem stałego zatrudnienia. Ponadto zapraszamy uczniów na zajęcia techniczne w fabryce, które mają na celu przybliżenie pracy na różnych stanowiskach oraz pomoc w podjęciu przyszłych decyzji zawodowych. Organizujemy też konkursy dla studentów oraz umożliwiamy podjęcie praktyk czy płatnych stażów. Poprzez włączanie pracowników każdego szczebla w proces podejmowania decyzji, MDD sprawia że cały zespół czuje się odpowiedzialny za jakość końcowego produktu.
Odpowiedzialność lokalna - Odpowiedzialność Społeczna
Odpowiedzialność lokalna - Odpowiedzialność Społeczna
Pracownicy - Odpowiedzialność Społeczna

Pracownicy

Naszym największym dobrem są ludzie, dlatego też wiele uwagi poświęcamy trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników. Uwaga MDD skierowana jest na ergonomię i funkcjonalność miejsca pracy a jako producent mebli biurowych traktujemy naszych pracowników jak najbardziej wymagających użytkowników. Jako przedsiębiorstwo wielokulturowe dbamy o przyjazną atmosferę oraz podejmujemy inicjatywy integracyjne wewnątrz firmy. Szanujemy różnice w obyczajach, doceniając przy tym wpływ międzykulturowych interakcji na wzbogacanie wiedzy i poszerzanie horyzontów myślowych. Rozwojowi kompetencji służy również program szkoleń pracowniczych.

Relacje z klientami

Budując sieć dystrybucji MDD stawia swoich partnerów na pierwszym miejscu. Profesjonalna obsługa oraz włączenie w procesy decyzyjne sprzyja rozwijaniu długotrwałych relacji oraz osiąganiu wspólnego sukcesu.
Relacje z klientami - Odpowiedzialność Społeczna
Stabilność - Odpowiedzialność Społeczna
Stabilność - Odpowiedzialność Społeczna

Stabilność

MDD to firma rodzinna z ponad dwudziestoletnią tradycją oraz silną pozycją na rynku mebli biurowych. Stały rozwój oraz jasna strategia sprawia, że MDD jest godnym zaufania pracodawcą oraz partnerem biznesowym. Wartości firmy są pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie.