Odpowiedzialność społeczna

Sociální odpovědnost

Produkty

Při pečlivém výběru surovin jsme si jisti, že produkty MDD jsou uživatelsky přívětivé a šetrné k životnímu prostředí. 100% dřeva použitého pro výrobu MDD pochází z odpovědného hospodaření v lese, tj. které jsou potvrzeny certifikáty FSC (Forest Stewardship Council) nebo certifikáty PEFC (Program pro schvalování certifikace lesů). Tkaniny, které používáme, jsou certifikovány podle ECOLABEL, CONFIDENCE IN TEXTILES a REACH a barva používaná k lakování kovových prvků má zdravotní certifikát. Všechny produkty MDD mají hygienické osvědčení, které zajišťují bezpečnost po celou dobu jejich životnosti a certifikáty shody s evropskými normami PN-EN.
Produkty - Odpowiedzialność społeczna
Powietrze - Odpowiedzialność społeczna
Powietrze - Odpowiedzialność społeczna

Ovzduší

Čistíme prach vzniklý při řezání a zpracování dřevotřískových desek, speciální výluhy odstraňují kontaminovaný vzduch z výrobních hal do cyklofiltrů, které zastavují uvolňování prachu do atmosféry.

Energie

Zvláštní pozornost věnujeme úsporám elektřiny. Kanceláře jsou vybaveny multifunkčními zařízeními, které spotřebovávají několikrát méně energie než zařízení s jednoduchými funkcemi. Díky hibernaci tiskáren a počítačů používáme jen energii, kterou potřebujeme k práci. Dále se ujišťujeme, že zakoupené kancelářské zařízení disponuje certifikáty ENERGY STAR nebo EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), které podporují energetickou účinnost a snižují emise
Energia - Odpowiedzialność społeczna
Energia - Odpowiedzialność społeczna
Lasy - Odpowiedzialność społeczna

Lesy

V zájmu ochrany lesa se staráme o racionální využití papíru. Největší úspory jsme dosáhli díky zavedení systému elektronického zákaznického servisu LINX, který nahradil tištěné verze objednávek, žádostí nebo faktur. Integrovaný systém SAP nám umožňuje spravovat všechny oddělení prostřednictvím elektronického toku dokumentů namísto tradičních výtisků. Samostatně vyrábíme obaly pro naše zboží, upravujeme jejich rozměry tak, abychom minimalizovali tvorbu odpadů.

Recyklace a nakládání s odpady

Společnost MDD nabízí nejen produkty šetrné k životnímu prostředí - záleží nám na životním prostředí v každé fázi výroby. Neustálé investice do strojního parku umožňují optimalizovat spotřebu surovin. Všechny kovové prvky jsou podrobeny laserovému zpracování, které umožňuje snížit tvorbu odpadů. Zbytky desky, plastu a skla převádíme firmám zabývajícím se jejich recyklovatelností na plnohodnotný produkt.
Recykling i gospodarka odpadami - Odpowiedzialność Społeczna
Transport - Odpowiedzialność Społeczna
Transport - Odpowiedzialność Społeczna

Transport / doprava

Oddělení logistiky MDD klade velký důraz na optimalizaci dopravy. Synchronizace přepravy zboží nám umožňuje eliminovat zbytečné cesty. Díky optimalizaci nákladového prostoru v dopravních prostředcích a použití nábytku pro vlastní montáž můžeme najednou přepravit maximální množství zboží a záměrný plán dodání minimalizuje délku pokryté trasy. Používáme moderní vozový park, který splňuje emisní normu EURO 5. Všechny tyto činnosti přispívají k minimalizaci hluku a emisí oxidu uhelnatého do životního prostředí.

Místní odpovědnost

Provádíme řadu prosociálních aktivit, včetně spolupráce s místními zařízeními péče, provozujeme kolekce školních materiálů, organizujeme výlety nebo zajišťujeme potřebný nábytek. Vyvinuli jsme program pomoci "Dobrý start - to je vaše první práce", která je zaměřena na poskytnutí stáží studentům z sirotčince a dát jim příležitost naučit se povolání se záměrem trvalého zaměstnání. Kromě toho vyzýváme studenty k brigádám / praxi v továrně, které jsou navrženy tak, aby přiblížily práci na různých pozicích a pomohly při přípravě pro budoucí zaměstnání. Pořádáme také soutěže pro studenty a umožňujeme absolvování stáží nebo placených stáží. Zahrnutím zaměstnanců na všech úrovních rozhodovacího procesu činí MDD celý tým odpovědný za kvalitu konečného produktu.
Odpowiedzialność lokalna - Odpowiedzialność Społeczna
Odpowiedzialność lokalna - Odpowiedzialność Społeczna
Pracownicy - Odpowiedzialność Społeczna

Pracovníci

Lidé jsou naším největším přínosem, a proto věnujeme velkou pozornost bezpečnosti našich zaměstnanců. Pozornost MDD je zaměřena na ergonomii a funkčnost pracoviště a jako výrobce kancelářského nábytku považujeme naše zaměstnance za nejnáročnější uživatele. Jako multikulturní společnost se staráme o přátelskou atmosféru a podnikáme integrační iniciativy v rámci společnosti. Rešpektujeme rozdíly v zvycích a zároveň oceňujeme dopad interkulturních interakcí na obohacování znalostí a rozšiřování obzorů myšlení. Program odborné přípravy zaměstnanců také rozvíjí kompetence.

Vztahy se zákazníky

Při budování distribuční sítě, partneří MDD jsou na prvním místě. Profesní služba a začlenění do rozhodovacích procesů podporuje rozvoj dlouhodobých vztahů a dosažení společného úspěchu.
Relacje z klientami - Odpowiedzialność Społeczna
Stabilność - Odpowiedzialność Społeczna
Stabilność - Odpowiedzialność Społeczna

Stabilita

MDD je rodinná firma s více než dvacetiletou tradicí a silnou pozicí na trhu kancelářského nábytku. Neustálý rozvoj a jasná strategie činí MDD důvěryhodným zaměstnavatelem a obchodním partnerem. Hodnoty společnosti jsou podporovány a předávány z generace na generaci