Form Us With Love

Form Us With Love

Form Us With Love je mezinárodní designové studio založené v roce 2005. Již v okamžiku, kdy vznikla koncepce, byl tým vášnivým milovníkem designu a věřil, že každý má právo navrhnout to, co je důležité.

Proces, který kombinuje tradiční tvůrčí činnost s efektivní aplikační strategií, je ústředním bodem jejich zájmu, přičemž hlavním cílem je vývoj s požadavky jednotlivých projektů, jejich postavení na trhu a neustále se měnícími skutečnými potřebami jejich příjemců. Výrobky firmy FUWL – od hodin přes lampy až po nábytek – získaly řadu prestižních ocenění, jako například the if Product Design Award and Young Swedish Design Award.

V současné době se činnost společnosti Form Us With Love zaměřuje na tři oblasti: Konzultace – zapojení do vytváření produktů, sbírek, spolupráce s klienty z celého světa, Podniky – disciplinovaný a holistický přístup k brandingu a budování, Přenos a sdílení zkušeností, přispívá k širšímu vnímání designu.